Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht houdt in dat de organisatie afspraken maakt met bedrijven over de interne beheersing en control. Boekenonderzoek wordt daarmee overbodig. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
Disruptie van de financiële functie

Als controllers niet in actie komen, ligt disruptie op de loer. Niet iedereen is al doordrongen van de impact van nieuwe technologieën op de finance functie. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
Fiscale jaarrekening

Een fiscale jaarrekening opstellen is iets anders dan een commerciële jaarrekening. In deze e-learning krijgt u een veel voorbeelden aangereikt waar u zelf mee aan de slag kunt. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
Strategisch management

Strategie, het is een te pas en onpas gebruikt begrip. Wat houdt dit begrip eigenlijk in? Door strategisch management bepaalt u hoe uw organisatie overleeft. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Wat moet er nu wel en niet verplicht worden opgenomen op de balans? De wetgever en de RJ hebben hiervoor richtlijnen opgesteld. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
Het belang van visueel management

Prestaties meten en presenteren in een essentieel onderdeel van uw vak. Hiermee informeert u niet alleen de directie maar raken ook de medewerkers betrokken. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
De financiele functie als business partner

Minder achteruit kijken en meer vooraf adviseren over de business. Houd uzelf op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vak. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
Kredietrating

Kredietrating staat volop in de belangstelling, denk aan de Basel II en III-akkoorden. Maar hoe wordt de maatstaf voor de prijs van krediet nu bepaald? >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
Ketenmanagement

Samenwerken en gestroomlijnde processen is de olie van de organisatie. Kosten blijven beheersbaar en de klant wordt goed bediend. Leer u hoe u deze processen inricht. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
Management control en ethiek

Iedere manager of controller krijgt wel eens te maken met een lastige kwestie. In control zijn betekent ook het beheersen van ethische dilemma's en dat begint met herkenning. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
Procesmanagement

Processen stroomlijnen in uw organisatie kunt u op verschillende manieren doen. In deze e-learning krijgt u een aantal methoden aangereikt. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
Ontwikkeling van de controllersfunctie

De controller als strategische business partner. Maar welke controller past bij welke organisatie? Deze e-learning gaat over uw vakontwikkeling. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
Circulaire economie

Als u de aan de slag wilt met een circulair business model, dan moet u zich eerst verdiepen in de uitgangspunten van de circulaire economie. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
Fraudebeheersing

Gelegenheid maakt de dief. Fraude in de organisatie kan ontstaan als er zwakke plekken zijn. In deze e-learning leert u hoe u deze herkent. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
Internationale vermogensmarkten

Europese regulering van de financiele sector wordt steeds omvangrijker. Met welke regelgeving krijgt u te maken als zich op de internationale kapitaalmarkt begeeft? >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
Toepasbaarheid van planning en budgettering

Planning en budgettering, iets uit de vorige eeuw? In deze e-learning wordt duidelijk dat ook in deze agile tijd plannen en budgetteren moet. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
Leasing onder IFRS

1 januari 2019 is de nieuwe IFRS-standaard ingegaan. Alle huurcontracten moeten op de balans worden verantwoord. Deze e-learning vertelt u meer. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
MVO

MVO staat hoog op de agenda in de politiek maar ook zeker bij bedrijven. Bent u al verantwoord aan het ondernemen? In deze e-learning meer hierover. >>

2 PE-punten Video
€ 199,-
Corporate governance

Board room dynamics is het onderwerp van deze e-learning. Waar krijgt u mee te maken als u de overstap maakt naar de raad voor commissarissen? >>

2 PE-punten Video
€ 199,-
Aan de slag met dynamische sturing

Snel inspelen op de veranderingen waaraan de onderneming onderhevig is, is cruciaal. In deze e-learning leert u meer over dynamic control binnen de onderneming. >>

2 PE-punten Video
€ 199,-
Integrated reporting

In een integrated report wordt de impact op de sustainability goals van de bedrijfsvoering meegenomen. Leer nu meer over het duurzame jaarverslag. >>

2 PE-punten Video
€ 199,-
Fraude

Fraude. Wat moet u doen en wat zeker niet? Voor werknemers en statutair bestuurders gelden verschillende normen en mocht fraude ontdekken dan moet u geen geval direct de media inschakelen. Lees hier verder. >>

2 PE-punten Video
€ 199,-
KPI's die wel werken

Doelstellingen moeten gemeten worden. Kpi's zijn daarvoor veelgebruikte instrumenten maar deze kunnen ook leiden tot verzuiling in de organisatie. en dat wilt u voorkomen. >>

2 PE-punten Video
€ 199,-
Robotics

Robots, zijn zij nu bedreigend voor de finance functie of niet? Rpa biedt ook zeker mogelijkheden. In deze e-learning meer over de kansen en mogelijkheden van robotics. >>

2 PE-punten Video
€ 199,-
Blockchain voor controllers

Ethereum, bitcoin, blockchain. Het zijn geen buzz woorden meer maar serieuze pijlers van een nieuw verdienmodel. In deze e-learning meer over deze nieuwe technologie. >>

2 PE-punten Video
€ 199,-
Data, het nieuwe goud

Handel in data is goud waard en de meeste ondernemingen hebben business intelligence met data omarmd. Maar hoe staat het met de privacybescherming? >>

2 PE-punten Video
€ 199,-
Kredietverstrekking voor controllers

Voor financiering kunt u best eens verder kijken dan uw eigen bank. Er zijn namelijk zeer veel alternatieve fintech-bedrijven waar u terecht kunt voor krediet. >>

2 PE-punten Video
€ 199,-
Risicogestuurd werken

De wereld kent steeds meer onzekerheden. Ook ondernemingen krijgen met andere risico's te maken. U moet dus anders naar risicomanagement gaan kijken. >>

2 PE-punten Video
€ 199,-
Risicoleiderschap

Risicomanager of risicoleider? Kent u het verschil? In deze cursus zet Martin van Staveren uiteen wat het onderscheid is en hoe u controle houdt over de onzekerheden. >>

2 PE-punten Video
€ 199,-
Juridische aspecten van fusies en overnames I

Accountants in business krijgen er ongetwijfeld mee te maken: een overname. Leer nu hoe u de onderneming hierop voorbereidt. >>

2 PE-punten Video
€ 199,-
Persoonlijke aansprakelijkheid

Fouten maken mag, als bestuurder en werknemer mag u best eens iets doms doen. Wanneer bent u aansprakelijk voor een fout? In deze e-learning staat dit centraal. >>

2 PE-punten Video
€ 199,-
Smart contracts en blockchain

Ook bij een smart contract heeft u te maken met begrippen met de wil en eventueel ontbinding. In deze e-learning staan deze vragen centraal. >>

2 PE-punten Video
€ 199,-
Continuous improvement

Gescheiden afdelingen lijken passé. Shared services centers is de plek waarin alle facetten van de controllersfunctie bij elkaar komen. In deze e-learning alles over de "ci-reis". >>

2 PE-punten Video
€ 199,-
Value based management

Economic Value Added is een model voor waardemaximalisatie in de onderneming. In deze e-learning leert u hoe dit model het operationeel rendement van het bedrijf verhoogt. >>

2 PE-punten Video
€ 199,-
Cash is king!

De cashflow op orde, dat is de basis van een iedere gezonde onderneming. Hoe zet u de verschillende cycli van het werkkapitaalmanagement in? In deze e-learning staat dat centraal. >>

2 PE-punten Video
€ 199,-
Juridische aspecten van fusies en overnames II

Closing account of locked box in de koopovereenkomst. Kent u de verschillen? Laat u niet opzij zetten bij een overname of acquisitie. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
Management buy-in en buy-out

Overnames zijn de orde van de dag. Wanneer u deze e-learning volgt, weet u meer over hoe het proces van management buy-in en buy-out verloopt. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
COSO Enterprise Risk Management Framework

Als de kredietcrisis iets heeft duidelijk gemaakt is het dat risico geen geïsoleerde activiteit is maar gaat over de prestatie. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
Fast Close

Met Fast Close kunt u laten zien dat u in control bent als onderneming. In deze e-learning leert u hoe u dit proces inricht. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
E-factureren

In deze e-learning wordt na een inleiding over onderzoek en wetgeving een stappenplan gepresenteerd om elektronisch verwerken van factureren te realiseren. >>

1 PE-punt video
€ 99,-
Corporate finance voor het MKB

Deze e-learning gaat over de financiering voor het MKB. Met name groeiende bedrijven die de volgende expansiefase in willen. Hoe komt u aan geld, hoeveel kost dat en hoe kunt u uw kansen verbeteren? >>

2 PE-punten video
€ 199,-
Frauderen kun je leren

In deze e-learning leert Frank Cederhout u te frauderen. Uiteraard niet om zelf te kunnen frauderen, maar om fraude te voorkomen of om het in een vroeg stadium te kunnen detecteren om zo de schade te beperken. >>

1 PE-punt video
€ 99,-
Strategisch investeren in organisatieontwikkeling

Deze e-learning gaat over Strategisch investeren in organisatieontwikkeling. Hoe krijgt u alle neuzen op het schip dezelfde kant op en waarom is het zo belangrijk om een goede werksfeer te hebben? >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
Continuous monitoring en continuous auditing

Deze e-learning gaat over continuous monitoring en continuous auditing. In deze e-learning wordt financieel medewerkers, managers en adviseurs een stappenplan aangeboden om continuous monitoring en continuous auditing succesvol te implementeren. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
De rol van de controller bij uitstoot

In deze e-learning wordt op een praktische wijze aan de hand van verschillende stappenplannen behandeld op welke wijze financieel professionals, zoals cfo’s, financieel managers en controllers, aan de continuïteit van hun onderneming kunnen bijdragen. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
Bankrelatiemanagement

In deze e-learning wordt onder de titel  'Bankrelatiemanagement' stilgestaan bij de verschillende aspecten van de relaties tussen ondernemingen en banken. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-
Continuous reporting

Snel en frequent rapporteren wordt de norm. Door deze e-learning te volgen kun u leren hoe u dat kunt realiseren en tegelijkertijd de kosten kunt beheersen. >>

1 PE-punt video
€ 99,-
Persoonlijke effectiviteit

Na het volgen van deze e-learning heeft u kennis van de theorie van Steven Covey’s 7 eigenschappen van effectief leiderschap en bent u in staat deze in de praktijk toe te passen. >>

1 PE-punt video
€ 99,-
Afweging bij aantrekken financiering

Vragen die in deze coronacrisis actueler zijn dan ooit: u heeft een eigen onderneming, hoe trekt u geld aan? Haalt u dat uit eigen middelen, trekt u geld aan bij een bank, >>

1 PE-punt Video
€ 99,-
Het Pensioenakkoord

We staan aan de vooravond van grote veranderingen in de manier waarop pensioen in Nederland wordt opgebouwd. In deze e-learning leert u alles over de veranderingen die op stapel staan. >>

1 PE-punt Video
€ 99,-
Bestuurdersaansprakelijkheid van de CFO

Waar is de CFO aansprakelijk voor, hoe gaat u om met risicomanagement en meer leert u in deze e-learning. >>