2 PE-Punten Tekst e-learning
Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht houdt in dat de organisatie afspraken maakt met bedrijven over de interne beheersing en control. Boekenonderzoek wordt daarmee overbodig. >>

2 PE-Punten Tekst e-learning
Disruptie van de financiële functie

Als controllers niet in actie komen, ligt disruptie op de loer. Niet iedereen is al doordrongen van de impact van nieuwe technologieën op de finance functie. >>

2 PE-Punten Tekst e-learning
Fiscale jaarrekening

Een fiscale jaarrekening opstellen is iets anders dan een commerciële jaarrekening. In deze e-learning krijgt u een veel voorbeelden aangereikt waar u zelf mee aan de slag kunt. >>

2 PE-Punten Tekst e-learning
Strategisch management

Strategie, het is een te pas en onpas gebruikt begrip. Wat houdt dit begrip eigenlijk in? Door strategisch management bepaalt u hoe uw organisatie overleeft. >>

2 PE-Punten Tekst e-learning
Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Wat moet er nu wel en niet verplicht worden opgenomen op de balans? De wetgever en de RJ hebben hiervoor richtlijnen opgesteld. >>

2 PE-Punten Tekst e-learning
Het belang van visueel management

Prestaties meten en presenteren in een essentieel onderdeel van uw vak. Hiermee informeert u niet alleen de directie maar raken ook de medewerkers betrokken. >>

2 PE-Punten Tekst e-learning
De financiele functie als business partner

Minder achteruit kijken en meer vooraf adviseren over de business. Houd uzelf op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vak. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
Kredietrating

Kredietrating staat volop in de belangstelling, denk aan de Basel II en III-akkoorden. Maar hoe wordt de maatstaf voor de prijs van krediet nu bepaald? >>

2 PE-Punten Tekst e-learning
Ketenmanagement

Samenwerken en gestroomlijnde processen is de olie van de organisatie. Kosten blijven beheersbaar en de klant wordt goed bediend. Leer u hoe u deze processen inricht. >>

2 PE-Punten Tekst e-learning
Management control en ethiek

Iedere manager of controller krijgt wel eens te maken met een lastige kwestie. In control zijn betekent ook het beheersen van ethische dilemma's en dat begint met herkenning. >>

2 PE-Punten Tekst e-learning
Procesmanagement

Processen stroomlijnen in uw organisatie kunt u op verschillende manieren doen. In deze e-learning krijgt u een aantal methoden aangereikt. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
Ontwikkeling van de controllersfunctie

De controller als strategische business partner. Maar welke controller past bij welke organisatie? Deze e-learning gaat over uw vakontwikkeling. >>

2 PE-Punten Tekst e-learning
Circulaire economie

Als u de aan de slag wilt met een circulair business model, dan moet u zich eerst verdiepen in de uitgangspunten van de circulaire economie. >>

2 PE-Punten Tekst e-learning
Fraudebeheersing

Gelegenheid maakt de dief. Fraude in de organisatie kan ontstaan als er zwakke plekken zijn. In deze e-learning leert u hoe u deze herkent. >>

2 PE-Punten Tekst e-learning
Internationale vermogensmarkten

Europese regulering van de financiele sector wordt steeds omvangrijker. Met welke regelgeving krijgt u te maken als zich op de internationale kapitaalmarkt begeeft? >>

2 PE-Punten Tekst e-learning
Toepasbaarheid van planning en budgettering

Planning en budgettering, iets uit de vorige eeuw? In deze e-learning wordt duidelijk dat ook in deze agile tijd plannen en budgetteren moet. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
Leasing onder IFRS

1 januari 2019 is de nieuwe IFRS-standaard ingegaan. Alle huurcontracten moeten op de balans worden verantwoord. Deze e-learning vertelt u meer. >>

2 PE-punten Tekst e-learning
MVO

MVO staat hoog op de agenda in de politiek maar ook zeker bij bedrijven. Bent u al verantwoord aan het ondernemen? In deze e-learning meer hierover. >>

2 PE-Punten Video
Corporate governance

Board room dynamics is het onderwerp van deze e-learning. Waar krijgt u mee te maken als u de overstap maakt naar de raad voor commissarissen? >>

2 PE-Punten Video
Aan de slag met dynamische sturing

Snel inspelen op de veranderingen waaraan de onderneming onderhevig is, is cruciaal. In deze e-learning leert u meer over dynamic control binnen de onderneming. >>

2 PE-Punten Video
Integrated reporting

In een integrated report wordt de impact op de sustainability goals van de bedrijfsvoering meegenomen. Leer nu meer over het duurzame jaarverslag. >>

2 PE-Punten Video
Fraude

Fraude. Wat moet u doen en wat zeker niet? Voor werknemers en statutair bestuurders gelden verschillende normen en mocht fraude ontdekken dan moet u geen geval direct de media inschakelen. Lees hier verder. >>

2 PE-Punten Video
KPI's die wel werken

Doelstellingen moeten gemeten worden. Kpi's zijn daarvoor veelgebruikte instrumenten maar deze kunnen ook leiden tot verzuiling in de organisatie. en dat wilt u voorkomen. >>

2 PE-Punten Video
Robotics

Robots, zijn zij nu bedreigend voor de finance functie of niet? Rpa biedt ook zeker mogelijkheden. In deze e-learning meer over de kansen en mogelijkheden van robotics. >>

2 PE-punten Video
Blockchain voor controllers

Ethereum, bitcoin, blockchain. Het zijn geen buzz woorden meer maar serieuze pijlers van een nieuw verdienmodel. In deze e-learning meer over deze nieuwe technologie. >>

2 PE-Punten Video
Data, het nieuwe goud

Handel in data is goud waard en de meeste ondernemingen hebben business intelligence met data omarmd. Maar hoe staat het met de privacybescherming? >>

2 PE-Punten Video
Kredietverstrekking voor controllers

Voor financiering kunt u best eens verder kijken dan uw eigen bank. Er zijn namelijk zeer veel alternatieve fintech-bedrijven waar u terecht kunt voor krediet. >>

2 PE-Punten Video
Risicogestuurd werken

De wereld kent steeds meer onzekerheden. Ook ondernemingen krijgen met andere risico's te maken. U moet dus anders naar risicomanagement gaan kijken. >>

2 PE-Punten Video
Risicoleiderschap

Risicomanager of risicoleider? Kent u het verschil? In deze cursus zet Martin van Staveren uiteen wat het onderscheid is en hoe u controle houdt over de onzekerheden. >>

2 PE-Punten Video
Juridische aspecten van fusies en overnames I

Accountants in business krijgen er ongetwijfeld mee te maken: een overname. Leer nu hoe u de onderneming hierop voorbereidt. >>

2 PE-Punten Video
Persoonlijke aansprakelijkheid

Fouten maken mag, als bestuurder en werknemer mag u best eens iets doms doen. Wanneer bent u aansprakelijk voor een fout? In deze e-learning staat dit centraal. >>

2 PE-Punten Video
Smart contracts en blockchain

Ook bij een smart contract heeft u te maken met begrippen met de wil en eventueel ontbinding. In deze e-learning staan deze vragen centraal. >>

2 PE-Punten Video
Continuous improvement

Gescheiden afdelingen lijken passé. Shared services centers is de plek waarin alle facetten van de controllersfunctie bij elkaar komen. In deze e-learning alles over de "ci-reis". >>

2 PE-Punten Video
Value based management

Economic Value Added is een model voor waardemaximalisatie in de onderneming. In deze e-learning leert u hoe dit model het operationeel rendement van het bedrijf verhoogt. >>

2 PE-Punten Video
Cash is king!

De cashflow op orde, dat is de basis van een iedere gezonde onderneming. Hoe zet u de verschillende cycli van het werkkapitaalmanagement in? In deze e-learning staat dat centraal. >>

2 PE-Punten Video
Juridische aspecten van fusies en overnames II

Closing account of locked box in de koopovereenkomst. Kent u de verschillen? Laat u niet opzij zetten bij een overname of acquisitie. >>

2 PE-Punten Tekst e-learning
Management buy-in en buy-out

Overnames zijn de orde van de dag. Wanneer u deze e-learning volgt, weet u meer over hoe het proces van management buy-in en buy-out verloopt. >>

2 PE-Punten Tekst e-learning
COSO Enterprise Risk Management Framework

Als de kredietcrisis iets heeft duidelijk gemaakt is het dat risico geen geïsoleerde activiteit is maar gaat over de prestatie. >>

2 PE-Punten Tekst e-learning
Fast Close

Met Fast Close kunt u laten zien dat u in control bent als onderneming. In deze e-learning leert u hoe u dit proces inricht

2 PE-punten Tekst e-learning
E-factureren

In deze e-learning worden na een inleiding over onderzoek en wetgeving een stappenplan gepresenteerd om elektronisch verwerken van factureren te realiseren. >>