Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Video
€ 199,-

Juridische aspecten van fusies en overnames II

€ 199,- (exclusief BTW)


In deel 2 van de cursus Juridische aspecten van fusies en overnames staat de koopovereenkomst centraal. In de VS wordt de koopprijs bepaald bij de closing account, in Europa wordt naast deze vorm ook wel gebruik gemaakt van het locked box-mechanisme. De verschillen tussen beide vormen komen in deze e-learning aan de orde. De inhoud van de koopovereenkomst omvat onder meer de prijsbepaling, de voorwaardelijke en uitgestelde elementen en de wijze van betaling. In deze cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij deze verschillende elementen. Daarnaast komen de garanties en vrijwaringen aan de orde die in de koopovereenkomst worden meegenomen en de zekerheid voor aanspraken. Tevens staat de docent stil bij de warranty & indemnity-polis en de verschillende voorwaarden die deze met zich meebrengt voor koper en verkoper.
In het laatste deel staat de docent nog stil bij de bepalingen omtrent non-concurrentie.

Na afloop van deze cursus:

  • Weet u welke elementen in een koopovereenkomst worden opgenomen.
  • Weet u hoe de aansprakelijkheid geregeld is als de koopovereenkomst leidt tot schade.
  • Kunt u uitleggen hoe de betaling verloopt na het sluiten van de koopovereenkomst.
  • Kunt u uitleggen wat een Warranty & Indemnity Insurance inhoudt.
  • Weet u wat een non-concurrentiebeding inhoudt bij een koopovereenkomst.
De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 2 uur. Alle cursussen zijn geaccrediteerd door de NBA. U ontvangt 2 PE-punten bij het behalen van uw certificaat.
Diederick de Boer is gespecialiseerd in fusies en overnames, private equity en venture capital transacties. Hij adviseert over een breed scala aan ondernemingsrechtelijke aspecten. Diederick is sinds 2005 verbonden aan Lexence. Hij studeerde International Business Transactions and Law aan de Amsterdam Nyenrode Law School en Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Diederick is in 2005 beëdigd als advocaat.