Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-

Strategisch management

€ 199,- (exclusief BTW)


Strategisch management houdt zich bezig met de vraag, hoe een organisatie haar voortbestaan in de haar voortdurend veranderende omgeving het beste veilig kan stellen. Het product van strategisch management is een strategie: een geïntegreerd geheel van handelingen, gericht op het bevorderen van het voortbestaan van een organisatie in een zich voortdurend veranderende externe omgeving. Het doel van deze cursus is financieel managers, medewerkers en adviseurs inzicht te geven in de dynamiek rond strategierealisatie en hen vertrouwt te maken met een model waarmee deze dynamiek beter te begrijpen is. Daarmee wordt het makkelijker adequaat bij te sturen om de strategie van een organisatie te realiseren.

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om:

  • De factoren te benoemen die van invloed zijn om de strategie van een organisatie te realiseren.
  • Instrumenten aan te reiken zodat een organisatie heldere strategische keuzes kan maken.
  • Een succesvolle strategie te bepalen en naar concrete acties te vertalen.
  • De processen waarmee het realiseren van een strategie kan worden bijgestuurd te benoemen.
  • Een organisatie en haar context vanuit verschillende perspectieven te beschouwen.
  • Een constructieve bijdrage te leveren aan het realiseren van de strategie.
  • In een organisatie te begrijpen welke factoren een organisatie succesvol maken.
De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 2 uur. Alle cursussen zijn geaccrediteerd door de NBA. U ontvangt 2 PE-punten bij het behalen van uw certificaat.