Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-

Planning en control-cyclus

€ 199,- (exclusief BTW)


Planning en control is het geheel aan activiteiten dat moet worden uitgevoerd om duidelijk te maken wat er in een bepaalde periode moet gebeuren als uitkomst van een bestuurlijk proces (planning), de rapportage daarover en de benodigde bijsturing en uiteindelijke verantwoording over de behaalde resultaten aan het bestuur (control). Het onderwerp planning en control kan zich in een blijvende belangstelling, zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit maatschappelijke organisaties en de overheid, verheugen. Bijvoorbeeld door alle aandacht voor efficiency, kostenbeheersing en strategisch beleid in het algemeen. Toch klaagt het management van veel organisaties, dat ze niet juist, volledig of te laat over hoe de zaken ervoor staan wordt geïnformeerd. Het management is daardoor niet of onvoldoende in staat om sturing aan de organisatie te geven. Dat is uiteraard een enorme verspilling van tijd, geld en middelen. Er is veel geschreven over de planning en control-cyclus. Deze e-learning vertaalt de vaak abstracte theorie in concrete handvatten om de planning en control-cyclus te verbeteren.

Na het volgen van deze e-learning bent u in staat om:
  • uit te leggen hoe de kwaliteitscirkel van Deming werkt;
  • de toegevoegde waarde van iedere fase van de planning en control-cyclus toe te lichten;
  • de basisprincipes van de planning en control-cyclus uit te leggen;
  • een toelichting op de planning en control-kalender te geven;
  • de taken en bevoegdheden in de planning en control-cyclus te benoemen;
  • een stappenplan om op onderliggende drivers te sturen op te stellen.
De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 2 uur. U ontvangt 2 PE-punten bij het behalen van uw certificaat.
Drs. R.M. Kieft RA is zelfstandig gevestigd onder de naam Bureau voor Administratie en Controle Kieft (BACK) b.v., te Hoofddorp. Hij is als consultant werkzaam op het gebied van administratieve organisatie, internal audit en financieel management voor uiteenlopende organisaties en instellingen.