Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-

Bankrelatiemanagement

€ 199,- (exclusief BTW)


Als het goed gaat met een onderneming, houdt het management zich meestal niet actief met de financieringscondities bezig. Het doorrekenen van offertes is tijdrovend en vergt specifieke financiële kennis, die alleen bij een bank kan worden opgedaan. De financiering wordt vooral als een noodzakelijke bijkomstigheid van de bedrijfsvoering gezien en niet als een primair onderdeel daarvan. Als er eenmaal een contract is afgesloten, dan wordt er meestal niet meer naar omgekeken.

De kredietcrisis heeft een aantal dingen duidelijk gemaakt. Onder andere dat de beschikbaarheid van financiering, bancaire dienstverlening en zelfs de beschikbaarheid van banken zelf, niet vanzelfsprekend is. Dat heeft tot een fundamentele verandering in het management van bankrelaties geleid. Bankrelatiemanagement is daardoor een elementaire verantwoordelijkheid van het financieel management geworden.

In deze e-learning wordt onder de titel  'Bankrelatiemanagement' stilgestaan bij de verschillende aspecten van de relaties tussen ondernemingen en banken.

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om:

  • Het belang van bankrelatiemanagement op waarde te schatten.
  • Het belang van het creëren van inzicht in de financieringsbehoefte en een open relatie met externe vermogensverschaffers te schetsen.
  • Risicobepalende factoren van een onderneming in de perceptie van banken te benoemen en aan te geven hoe deze kunnen worden verminderd of zelfs geëlimineerd.
  • Inzicht in en overzicht over bankrelaties en bancaire voorwaarden van een onderneming te creëren en het risico op stremmingen in de bancaire financiering te signaleren.
  • Het belang van het kwantificeren van alle bankrelaties in termen van transactievolumes, voorwaarden, bijbehorende opbrengsten en rendementen te motiveren.
  • Bankrelaties te selecteren, onderhandelingen aan te gaan, bankrelaties aan te gaan en zo nodig te beëindigen.
  • Het belang van goede informatievoorziening aan het management en de bank te motiveren.
  • Het belang van XBRL en SBR voor modern bankrelatiemanagement te omschrijven.
  • De risicobepalende factoren van een onderneming in de perceptie van banken te verminderen of zelfs te elimineren, zodat de prijs voor het krediet kan dalen.
  • De voorwaarden waar onder een bank de relaties met een onderneming kan beëindigen te benoemen.
De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 2 uur. Alle cursussen zijn geaccrediteerd door de NBA. U ontvangt 2 PE-punten bij het behalen van uw certificaat.
Drs. R.M. Kieft RA is zelfstandig gevestigd onder de naam Bureau voor Administratie en Controle Kieft (BACK) b.v., te Hoofddorp. Hij is als consultant werkzaam op het gebied van administratieve organisatie, internal audit en financieel management voor uiteenlopende organisaties en instellingen.