Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-

Financial control

€ 199,- (exclusief BTW)


Van een goede financiële manager mag worden verwacht dat hij zowel business partner is van het management als dat hij zorg draagt voor een betrouwbare informatievoorziening. Immers, als partner van het management richt hij zich op het vertalen van de strategie naar de kpi’s van de organisatie, het opzetten van een registratiesysteem van deze kpi’s het leveren van een bijdrage aan het realiseren daarvan, ofwel op 'het vertalen van de werkelijkheid naar relevante cijfers en cijfers weer naar de werkelijkheid'. Deze e-learning gaat in op diverse aspecten van financial control, van de strategie en jaarplanning, tot aan smart finance, data en analytics.

Na het volgende van deze e-learning bent u in staat om:
  • aan te geven wat onder financial control wordt verstaan;
  • aan te geven wanneer een organisatie wel of niet financieel in control is;
  • de verschillende fasen van de planning- & control cyclus van financial control te benoemen en toe te lichten;
  • methoden en technieken bij de verschillende fasen van de planning- & control cyclus van financial control te benoemen en toe te lichten.
De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 2 uur. U ontvangt 2 PE-punten bij het behalen van uw certificaat.
Drs. R.M. Kieft RA is zelfstandig gevestigd onder de naam Bureau voor Administratie en Controle Kieft (BACK) b.v., te Hoofddorp. Hij is als consultant werkzaam op het gebied van administratieve organisatie, internal audit en financieel management voor uiteenlopende organisaties en instellingen.