Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-

Kredietrating

€ 199,- (exclusief BTW)


Mede door de invloed van Basel II en III staat kredietrating volop in de belangstelling. Een kredietrating meet de solvabiliteit van een emittent of van een uitgifte en wordt toegekend door gespecialiseerde instellingen, credit rating agencies. Een rating meet dus de financiële gezondheid van een staat, een onderneming of iedere entiteit die een beroep doet op de openbare markt om zich te financieren. Het doel van deze e-learning is de cursist meer kennis bij te brengen van deze moeilijk grijpbare gecompliceerde maatstaf voor de prijs voor krediet.

Na afloop van deze cursus weet u meer over:

  • Het ontstaan van ratings.
  • Het bancaire toezicht en de regelgeving rond Basel II en Solvency II in een historisch kader te plaatsen.
  • De gevolgen en de invloed van ratings op de kredietverstrekking te schetsen.
  • Een toelichting te geven op de functie en het gebruik van rating-systemen.
  • Een stappenplan voor het aanvragen van een credit rating op te stellen.
  • De gevolgen van een rating voor een onderneming te benoemen.
  • Een afweging te maken tussen de voor- en nadelen van een credit rating.
De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 2 uur. Alle cursussen zijn geaccrediteerd door de NBA. U ontvangt 2 PE-punten bij het behalen van uw certificaat.