Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-

Internationale vermogensmarkten

€ 199,- (exclusief BTW)


Gezien het grote belang van de financiële sector voor Nederland en het in stand houden van een level playing field, heeft Nederland alle belang bij het verder harmoniseren van de internationale regelgeving. Op het terrein van financiële diensten en markten is de route naar een Europees speelveld ingezet. Nederland heeft veel multinationals en een groot deel van ons pensioenvermogen rendeert buiten onze landsgrenzen. We kennen dan ook een relatief grote afhankelijkheid van het functioneren van internationale markten, nu en in de toekomst. Een eerlijk internationaal speelveld met stevige en passende Europese en internationale normen is daarom voor ons belangrijk. In deze e-learning wordt aandacht besteed aan de bestaande internationale voorschriften en de verplichtingen die het vormen van de Europese bankenunie met zich meebrengt.

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om:

  • Een beeld te schetsen van de (internationale) financiële markten.
  • De oorzaken van de recente financiële crisis te benoemen.
  • De wijze waarop het financieel toezicht in Nederland en in Europa is vormgegeven te schetsen.
  • De bekendste richtlijnen voor de financiële regelgeving uit de Basel-akkoorden te beschrijven.
  • Het verschil tussen micro-prudentieel toezicht en macro-prudentieel toezicht te benoemen.
  • Het belang van macro-prudentieel toezicht te benoemen.
  • De pijlers waaruit de Europese bankenunie bestaat te beschrijven en toe te lichten.
  • Een beeld van de Nederlandse situatie en voorschriften te geven.
  • De voor- en nadelen van een geharmoniseerd, centraal en scherp toezicht voor de Europese financiële sector en voor individuele banken te benoemen.
De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 2 uur. Alle cursussen zijn geaccrediteerd door de NBA. U ontvangt 2 PE-punten bij het behalen van uw certificaat.