Naar hoofdinhoud
1 PE-punt Video
€ 99,-

Gedragseconomie

€ 99,- (exclusief BTW)


Hoe rationeel zijn we eigenlijk? Volgens de klassieke economische theorie maken we beslissingen die zijn gedreven door rationeel eigenbelang, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Waarom veranderen we beslissingen als de parameters feitelijk hetzelfde blijven, maar deze anders worden geformuleerd? Hoe worden we gemanipuleerd? Welke bias speelt een rol bij welke beslissing en waarom wint het belang op korte termijn het vaak van langetermijnstrategie? Antwoord op deze vragen en meer leert u in deze e-learning.

Na het volgen van deze cursus:
  • Kunt u duidelijk maken wat gedragseconomie is
  • Bent u in staat om verklaringen en voorbeelden geven van irrationeel gedrag bij zakelijke beslissingen
  • Kunt u uitleggen hoe de gedragseconomie het werk van een financieel manager kan beïnvloeden
  • Kunt u een aantal oplossingen bespreken
  • Hebt u uw kritisch denkvermogen verder vergroot
De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 1 uur. Alle cursussen zijn geaccrediteerd door de NBA. U ontvangt 1 PE-punt bij het behalen van uw certificaat.
Jaap Koelewijn is directeur van adviesbureau Financieel Denkwerk. Na een loopbaan in de wetenschap, de financiele sector en het toezicht heeft hij in 2000 zijn eigen adviesbureau opgericht. Hiermee help hij zijn klanten met het ontwikkelen van gefundeerde en bruikbare oplossingen die voor hen toegevoegde waarde hebben. Ook heeft Jaap Koelewijn diverse onderzoeksposities in de financiële sector bekleed, onder meer als aandelenanalist op de Europese financiële markten en vermogensbeheerder bij MeesPierson. Daarbuiten publiceert hij regelmatig artikelen en geeft hij presentaties.