Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Tekst
€ 199,-

Uitbesteding

€ 199,- (exclusief BTW)


Veel ondernemingen willen zich steeds meer op de primaire business focussen. Bij uitbesteding aan een derde partij ontstaan nieuwe bedrijfsrisico’s. Twee belangrijke verschillen met het gebruik van automatisering in eigen huis zijn het gedeeld gebruik en het feit dat de gebruiker niet direct invloed heeft op de inhoud en de kwaliteit van de dienst(verlening), inclusief de interne beheersing. Naast de financiële kant zijn dit dus onderwerpen waar financieel professionals weet van hebben of zouden moeten hebben. Daarom deze e-learning over uitbesteding.

Na het volgende van deze e-learning bent u in staat om:
  • belangrijke overwegingen om uit te besteden uiteen te zetten;
  • verschillende verschijningsvormen van uitbesteding van elkaar te onderscheiden;
  • een businesscase voor uitbesteding op te stellen;
  • een traject richting uitbesteding te beheersen om geen onverantwoorde risico’s te nemen;
  • de vereiste documenten voor een beheerste vorm van uitbesteding op te stellen of te evalueren;
  • compliant te zijn aan regels bij uitbesteden;
  • een uitbestedingsrelatie te monitoren en te evalueren.
De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 2 uur. U ontvangt 2 PE-punten bij het behalen van uw certificaat.
Drs. R.M. Kieft RA is zelfstandig gevestigd onder de naam Bureau voor Administratie en Controle Kieft (BACK) b.v., te Hoofddorp. Hij is als consultant werkzaam op het gebied van administratieve organisatie, internal audit en financieel management voor uiteenlopende organisaties en instellingen.