Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-

Ontwikkeling van de controllersfunctie

€ 199,- (exclusief BTW)


De functie van de controller heeft de afgelopen dertig jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Meer en meer wordt van controllers een proactieve en ondersteunende rol bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van operationeel en strategisch beleid verwacht. Er heeft zich dan ook een wildgroei van functietitels voorgedaan. Om vast te stellen welke soort controller een organisatie nodig heeft is het belangrijk om eerst vast te stellen wat hij moet gaan doen en daarna pas het gewenste etiket erop te plakken.
De e-learning biedt daarvoor een beeld van de te verrichten taken, de gewenste rol in de organisatie en de competenties die nodig zijn om de taken en de rol in te vullen. Daarnaast wordt in de e-learning aandacht besteed aan de toenemende invloed van procesautomatisering op die taken en rollen en daarvoor vereiste competenties.

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om:
  • onderscheid te maken tussen verschillende soorten controllers
  • aan te geven welke harde, objectieve factoren en zachte, subjectieve aspecten de verwachtingen rondom de invulling van de controllersfunctie bepalen
  • een toelichting te geven op de verschillende taken of aandachtsgebieden van de controller
  • aan te geven welke rollen een controller binnen de organisatie waarin hij werkzaam is kan uitoefenen
  • aan te geven over welke competenties een controller moet beschikken om succesvol zijn werkzaamheden te kunnen uitoefenen
  • een toelichting te geven op de gevolgen en de voordelen van procesautomatisering voor de financiële functie
  • De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 2 uur. Alle cursussen zijn geaccrediteerd door de NBA. U ontvangt 2 PE-punten bij het behalen van uw certificaat.