2 PE-Punten Tekst e-learning
Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht houdt in dat de organisatie afspraken maakt met bedrijven over de interne beheersing en control. Boekenonderzoek wordt daarmee overbodig. >>

2 PE-Punten Tekst e-learning
Management control en ethiek

Iedere manager of controller krijgt wel eens te maken met een lastige kwestie. In control zijn betekent ook het beheersen van ethische dilemma's en dat begint met herkenning. >>

2 PE-Punten Tekst e-learning
Fraudebeheersing

Gelegenheid maakt de dief. Fraude in de organisatie kan ontstaan als er zwakke plekken zijn. In deze e-learning leert u hoe u deze herkent. >>

2 PE-Punten Video
Corporate governance

Board room dynamics is het onderwerp van deze e-learning. Waar krijgt u mee te maken als u de overstap maakt naar de raad voor commissarissen? >>

2 PE-Punten Video
Fraude

Fraude. Wat moet u doen en wat zeker niet? Voor werknemers en statutair bestuurders gelden verschillende normen en mocht fraude ontdekken dan moet u geen geval direct de media inschakelen. Lees hier verder. >>

2 PE-Punten Video
Risicogestuurd werken

De wereld kent steeds meer onzekerheden. Ook ondernemingen krijgen met andere risico's te maken. U moet dus anders naar risicomanagement gaan kijken. >>

2 PE-Punten Video
Risicoleiderschap

Risicomanager of risicoleider? Kent u het verschil? In deze cursus zet Martin van Staveren uiteen wat het onderscheid is en hoe u controle houdt over de onzekerheden. >>

2 PE-Punten Video
Persoonlijke aansprakelijkheid

Fouten maken mag, als bestuurder en werknemer mag u best eens iets doms doen. Wanneer bent u aansprakelijk voor een fout? In deze e-learning staat dit centraal. >>

2 PE-Punten Tekst e-learning
COSO Enterprise Risk Management Framework

Als de kredietcrisis iets heeft duidelijk gemaakt is het dat risico geen geïsoleerde activiteit is maar gaat over de prestatie. >>