Naar hoofdinhoud

Spring naar zoeken
2 PE-punten   Tekst e-learning  
€ 199,-  

Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht houdt in dat de organisatie afspraken maakt met bedrijven over de interne beheersing en control. Boekenonderzoek wordt daarmee overbodig. >>

2 PE-punten   Tekst e-learning  
€ 199,-  

Management control en ethiek

Iedere manager of controller krijgt wel eens te maken met een lastige kwestie. In control zijn betekent ook het beheersen van ethische dilemma's en dat begint met herkenning. >>

2 PE-punten   Tekst e-learning  
€ 199,-  

Fraudebeheersing

Gelegenheid maakt de dief. Fraude in de organisatie kan ontstaan als er zwakke plekken zijn. In deze e-learning leert u hoe u deze herkent. >>

2 PE-punten   Video  
€ 199,-  

Corporate governance

Board room dynamics is het onderwerp van deze e-learning. Waar krijgt u mee te maken als u de overstap maakt naar de raad voor commissarissen? >>

2 PE-punten   Video  
€ 199,-  

Fraude

Fraude. Wat moet u doen en wat zeker niet? Voor werknemers en statutair bestuurders gelden verschillende normen en mocht fraude ontdekken dan moet u geen geval direct de media inschakelen. Lees hier verder. >>

2 PE-punten   Video  
€ 199,-  

Risicogestuurd werken

De wereld kent steeds meer onzekerheden. Ook ondernemingen krijgen met andere risico's te maken. U moet dus anders naar risicomanagement gaan kijken. >>

2 PE-punten   Video  
€ 199,-  

Risicoleiderschap

Risicomanager of risicoleider? Kent u het verschil? In deze cursus zet Martin van Staveren uiteen wat het onderscheid is en hoe u controle houdt over de onzekerheden. >>

2 PE-punten   Video  
€ 199,-  

Persoonlijke aansprakelijkheid

Fouten maken mag, als bestuurder en werknemer mag u best eens iets doms doen. Wanneer bent u aansprakelijk voor een fout? In deze e-learning staat dit centraal. >>

2 PE-punten   Tekst e-learning  
€ 199,-  

COSO Enterprise Risk Management Framework

Als de kredietcrisis iets heeft duidelijk gemaakt is het dat risico geen geïsoleerde activiteit is maar gaat over de prestatie. >>

2 PE-punten   video  
€ 199,-  

Frauderen kun je leren

In deze e-learning leert Frank Cederhout u te frauderen. Uiteraard niet om zelf te kunnen frauderen, maar om fraude te voorkomen of om het in een vroeg stadium te kunnen detecteren om zo de schade te beperken. >>

2 PE-punten   Tekst e-learning  
€ 199,-  

Continuous monitoring en continuous auditing

Deze e-learning gaat over continuous monitoring en continuous auditing. In deze e-learning wordt financieel medewerkers, managers en adviseurs een stappenplan aangeboden om continuous monitoring en continuous auditing succesvol te implementeren. >>

2 PE-punten   Tekst e-learning  
€ 199,-  

Continuous reporting

Snel en frequent rapporteren wordt de norm. Door deze e-learning te volgen kun u leren hoe u dat kunt realiseren en tegelijkertijd de kosten kunt beheersen. >>

2 PE-punten   Tekst e-learning  
€ 199,-  

Het vijfkrachtenmodel

Het vijfkrachtenmodel kan financieel medewerkers, managers en adviseurs helpen bij het analyseren van de externe omgeving en daarmee bij het beoordelen, formuleren en/of onderbouwen van de strategie. >>

1 PE-punt   Video  
€ 99,-  

Bestuurdersaansprakelijkheid van de CFO

Waar is de CFO aansprakelijk voor? Deze e-learning richt zich op vragen als hoe u omgaat met risicomanagement en wie waarvoor verantwoordelijk is. U krijgt verder tips ter voorkoming en beperking van claims. >>

2 PE-punten   Tekst e-learning  
€ 199,-  

Integriteitsmanagement

Integriteitsmanagement draait om cultuur en niet om afvinklijstjes. Deze e-learning biedt een praktische leidraad om meer grip op de cultuur en het gedrag in een organisatie te krijgen en bespreekbaar te maken voor alle aspecten van de bedrijfsvoering.

2 PE-punten   Tekst e-learning  
€ 199,-  

Financial control

De moderne financial controller krijgt te maken met een breed takenpakket om de informatievoorziening van de business te ondersteunen. Deze e-learning gaat dieper in op dat takenpakket.

2 PE-punten   Tekst  
€ 199,-  

Scenarioplanning

Traditionele forecasting werkt niet in een onzekere wereld. Bij scenarioplanning gaat de financieel professional uit van scenario’s met verschillende risiconiveaus. Hoe gaat dat in z’n werk?

1 PE-punt   Video  
€ 99,-  

CSRD: Duurzaamheidsverslaggeving en praktijk

Deze e-learning gaat in op strategische overwegingen die financials zullen maken om te voldoen aan de eisen van duurzaamheidsrichtlijn CSRD.

2 PE-punten   Tekst  
€ 199,-  

ESG Impact Reporting

Deze e-learning helpt financieel professionals aan de hand van tips, adviezen en een stappenplan om ESG-reporting in de praktijk te brengen.

2 PE-punten   Tekst  
€ 199,-  

Duurzaam ondernemen

Het maken van maatschappelijke impact staat steeds hoger op de agenda van ondernemingen. Hoe zet u duurzaam ondernemen in vanuit de kernkwaliteiten van de onderneming?