Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-

Fraudebeheersing

€ 199,- (exclusief BTW)


Fraude komt op vele manieren voor: met goederen, geld, tijd en informatie. Het is goed om te weten wat de zwakke plekken in uw bedrijfsprocessen zijn en hoe fraudeurs te werk gaan. Deze e-learning biedt inzicht in het hele traject van fraudebeheersing bestaande uit gedragsbevordering, preventie, detectie en onderzoek. De e-learning is ontwikkeld voor financieel medewerkers, managers en adviseurs voor wie het kunnen voorkomen, detecteren en omgaan met fraude in een organisatie relevant is.

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om:

  • Een toelichting te geven op het begrip fraude.
  • De drie voorwaarden, die vaak een indicatie vormen voor het bestaan van fraude, te benoemen en toe te lichten.
  • De drie verschijningsvormen van fraude te benoemen en toe te lichten.
  • Het fraudegevaar in een organisatie in te kunnen schatten.
  • Fraudesignalen in een organisatie te herkennen.
  • De drie elementen van integriteitsbeheersing te benoemen en toe te lichten.
  • Frauderisico’s in een organisatie aan te kaarten.
  • Frauderisico’s te analyseren en te vertalen naar de planning en uitvoering van een onderzoek.
De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 2 uur. Alle cursussen zijn geaccrediteerd door de NBA. U ontvangt 2 PE-punten bij het behalen van uw certificaat.