Naar hoofdinhoud
1 PE-punt Video
€ 99,-

Bestuurdersaansprakelijkheid van de CFO

€ 99,- (exclusief BTW)


Deze cursus leert u alles over de bestuurdersaansprakelijkheid van de CFO en richt zich op vragen als hoe u omgaat met risicomanagement en wie waarvoor verantwoordelijk is. U krijgt verder tips ter voorkoming en beperking van claims, maar leert ook hoe eventuele schade goed wordt gedekt.  

Na het volgen van deze cursus begrijpt u:

  • De hoofdlijnen en de trends van de bestuurdersaansprakelijkheid van de CFO.
  • Hoe u claims kunt voorkomen.
  • Hoe u eventuele schade kunt beperken.
  • Welke rol de Covid-19-crisis speelt bij bestuurdersaansprakelijkheid.
  • Hoe u omgaat met risicomanagement ter voorkoming van claims.
  • Hoe u zorgt dat kosten van eventuele claims goed worden gedekt.

De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 1 uur. Alle cursussen zijn geaccrediteerd door de NBA. U ontvangt 1 PE-punt bij het behalen van uw certificaat.

De duur van deze e-learning is circa 50 minuten en wordt gevolgd door een toets van 10 meerkeuzevragen. Wanneer u 70 procent van de vragen goed heeft beantwoord, kunt u het certificaat downloaden. U kunt de toets herkansen bij een onvoldoende score.

Bart-Adriaan de Ruijter is een ervaren procesadvocaat, gespecialiseerd in bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid, met name met betrekking tot het financiële bestuur. Hij heeft veel bestuurders, commissarissen en leden van de auditcommissie bijgestaan in juridische processen zoals KPNqwest, Meavita en World Online.