Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Tekst
€ 199,-

Scenarioplanning

€ 199,- (exclusief BTW)


Continuïteit is niet vanzelfsprekend. Een waardevolle toevoeging voor risicomanagement is scenarioplanning. In deze e-learning wordt aandacht aan scenarioplanning en daarvoor vereiste vaardigheden van de financieel professional besteed. Daarnaast wordt stilgestaan bij de voordelen van scenarioplanning en wordt aan de hand van verschillende stappenplan een aanpak gepresenteerd om scenarioplanning in een organisatie te implementeren.

Na het volgen van deze e-learning bent u in staat om:
  • aan te geven welke nieuwe vaardigheden moderne organisaties van hun controller verwachten en hoe controllers daaraan kunnen voldoen;
  • een beeld schetsen van het failliet van forecasting in onzekere tijden en de opkomst van scenariodenken;
  • een overzicht te geven van de biases die objectieve oordeelsvorming vaak in de weg staan;
  • aan de hand van een stappenplan scenarioplanning in een organisatie te implementeren;
  • key risk indicators te formuleren en in te zetten om in een vroeg stadium te signaleren wanneer operationele risico’s zich voordoen en zo de mogelijkheid te creëren deze te mitigeren;
  • scenarioplanning in te bouwen in het cashflowmodel;
  • de belangrijke aandachtsgebieden om scenarioplanning in de praktijk toe te passen te benoemen om zo scenarioplanning op een effectieve manier in een organisatie te implementeren.
De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 2 uur. U ontvangt 2 PE-punten bij het behalen van uw certificaat.
Drs. R.M. Kieft RA is zelfstandig gevestigd onder de naam Bureau voor Administratie en Controle Kieft (BACK) b.v., te Hoofddorp. Hij is als consultant werkzaam op het gebied van administratieve organisatie, internal audit en financieel management voor uiteenlopende organisaties en instellingen.