Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-

Business agility

€ 199,- (exclusief BTW)


Om in de huidige wereld succesvol te kunnen zijn, moeten organisaties flexibel en wendbaar zijn; niet alleen ten gunste van klantgerichte productie en dienstverlening, maar ook om door middel van innovatie of nieuwe verdienmodellen snel op veranderingen te kunnen reageren. Tegen deze achtergrond hebben organisaties in hoog tempo agile werken omarmd en het gedachtegoed in hun bedrijfsvoering ondergebracht. Van financiële instellingen en industriële ondernemingen tot overheidsinstellingen is agile werken onderdeel van het dagelijks leven geworden. Daarbij heeft agile werken zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en is agile werken volwassen geworden.

Na het volgen van deze e-learning ben u in staat om:

  • De twaalf principes van het Agile Manifesto te benoemen en toe toelichten.
  • De vier pijlers van business agility toe te lichten.
  • De wijze waarop een scrum in de praktijk wordt uitgevoerd te beschrijven.
  • De verschillende rollen binnen een scrum team te verduidelijken.
  • Een stappenplan naar een eerste scrum en een stappenplan om een scrum uit te voeren te presenteren en toe te lichten.
  • De vier fasen van agile transformatie te schetsen.
  • Een groeiplan naar business agility te geven.
  • Een visie op agile governance te geven.
De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 2 uur. Alle cursussen zijn geaccrediteerd door de NBA. U ontvangt 2 PE-punten bij het behalen van uw certificaat.
Drs. R.M. Kieft RA is zelfstandig gevestigd onder de naam Bureau voor Administratie en Controle Kieft (BACK) b.v., te Hoofddorp. Hij is als consultant werkzaam op het gebied van administratieve organisatie, internal audit en financieel management voor uiteenlopende organisaties en instellingen.