Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-

Leasing onder IFRS

€ 199,- (exclusief BTW)


De IASB heeft op 13 januari 2016 IFRS 16 Lease-overeenkomsten uitgegeven met als ingangsdatum 1 januari 2019. Momenteel worden alle operationele leases door huurders buiten de balans om verantwoord. Veel beleggers en analisten rekenen de bedragen in de jaarrekening van de huurder om, om de activa en verplichtingen uit hoofde van operationele leases te weerspiegelen en andere aanpassingen te maken. Echter, vanwege de beperkte beschikbare informatie, zijn de ramingen daarvan vaak onnauwkeurig. Het doel van de nieuwe standaard is om de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van de informatie voor gebruikers te verbeteren. Met de nieuwe standaard moeten alle huurcontracten, met uitzondering van de korte termijn (minder dan één jaar) en immateriële leases ($ 5.000) door huurders op de balans worden verantwoord.
In deze e-learning bespreken we de belangrijkste verschillen met de huidige boekhoudkundige verplichtingen. Het is belangrijk dat ondernemingen vroegtijdig beginnen met zichzelf vertrouwd te maken met de nieuwe standaard, zodat er voldoende tijd overblijft voor de uitvoering, gezien de doordringende effect op het bedrijfsleven, systemen en controles.

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om:

  • Een definitie van een leasecontract te geven en om de belangrijkste kenmerken van een leasecontract te benoemen.
  • De verschillen tussen operationele lease en financiële lease te benoemen.
  • Het belang van IFRS voor ondernemingen te omschrijven.
  • De nieuwe IFRS-standaard ten aanzien van de verwerking en waardering van leasecontracten in de jaarrekening van lessees en lessors te bespreken.
  • De voor- en nadelen van de nieuwe standaard te geven.
  • De belangrijkste gevolgen van de nieuwe standaard voor leasing op te sommen.
  • De wijze van verantwoording van sale and lease back-transacties te omschrijven.
  • De wijze waarop lessees en lessors zich kunnen voorbereiden op de komst van de nieuwe verslaggevingsstandaard voor leasing te benoemen.
De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 2 uur. Alle cursussen zijn geaccrediteerd door de NBA. U ontvangt 2 PE-punten bij het behalen van uw certificaat.