Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

€ 199,- (exclusief BTW)


Om in de informatiebehoeften van het maatschappelijk verkeer te kunnen voorzien, moeten alle jaarrekeningen op een zoveel mogelijk identieke wijze worden opgesteld. De wetgever heeft dat erkend en heeft voorschriften gegeven die bij het opstellen van jaarrekeningen in acht moeten worden genomen. Door het niet op de balans opnemen van verplichtingen, activa en regelingen kan een onderneming het vermogen en resultaat er rooskleuriger doen uitzien. Daarom hebben de wetgever en de RJ zich erover uitgesproken welke informatie ten aanzien van niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen in de toelichting moeten worden vermeld. Daar wordt in deze e-learning aan de hand van vele voorbeelden en een cijfermatige uitwerking aandacht aan besteed.

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om:

  • Het belang van wet- en regelgeving voor de vergelijkbaarheid en transparantie van informatie in de jaarrekening met voorbeelden te motiveren.
  • De gevolgen voor de presentatie van de financiële verhoudingen en resultaten van een onderneming door het niet in de balans opnemen van verplichtingen, activa en regelingen toe te lichten.
  • De algemene activeringscriteria om een actief in de balans te verwerken te noemen.
  • Onderscheid te maken in wanneer een verplichting, actief of regeling al dan niet in de balans moet worden verwerkt.
  • De verschillende soorten niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen te onderscheiden en de daaraan gestelde informatie-eisen te benoemen.
  • Vrijstellingen voor middelgrote en kleine rechtspersonen aan te geven.
  • Belangrijke verschillen tussen de RJ en IFRS te benoemen.
De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 2 uur. Alle cursussen zijn geaccrediteerd door de NBA. U ontvangt 2 PE-punten bij het behalen van uw certificaat.