Naar hoofdinhoud
1 PE-punt Video
€ 99,-

Navigeren met KPI-dashboards

€ 99,- (exclusief BTW)


De centrale vraag van deze e-learning is hoe u KPI’s kunt inzetten die een organisatie leiden tot actie. Een dashboard moet aanzetten tot actie: het moet duidelijk zijn wat de KPI’s willen bereiken en welke resultaten acceptabel zijn voor het realiseren van strategische doelen. Binnen de performance management is de navigatiecyclus een belangrijk en iteratief proces en deze cursus maakt concreet hoe u met deze cyclus KPI’s inzet om strategie te verbinden aan uitvoering. 


Na het volgen van deze cursus weet u onder meer:
  • Hoe u KPI’s koppelt aan strategie
  • Wat kritieke succesfactoren zijn en hoe u deze in KPI’s uitdrukt
  • Hoe u zorgt voor het verkrijgen van doelovereenstemming
  • Hoe u een dashboard op kunt zetten
  • Hoe u verkregen inzicht omzet in actie
De studiebelasting van deze e-learning is in totaal een uur. U ontvangt 1 PE-punt bij het behalen van uw certificaat.
Eldert de Jager heeft ruim een kwart eeuw ervaring met financieel management in diverse werkomgevingen. Hij is managementconsultant, CFO On Demand en geeft gastcolleges op hogescholen. Hij heeft een aantal boeken geschreven over het werken met KPI’s en dashboards, die ook op hogescholen worden gebruikt.