Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-

Ketenmanagement

€ 199,- (exclusief BTW)


Onder ketenmanagement wordt het inrichten, organiseren en optimaliseren van de samenwerking binnen en tussen organisaties met als doel om op een kostenverantwoordelijke wijze toegevoegde waarde voor de uiteindelijke klant te creëren, verstaan. In deze e-learning wordt aandacht besteed aan de structuur en het beleid, planning en control en methoden en technieken om ketenmanagement adequaat in een organisatie te verankeren.

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om:

  • Het doel en het belang van ketenmanagement te beschrijven en toe te lichten.
  • De vijf fasen om tot een ketenaanpak te komen te benoemen.
  • De succesfactoren voor het welslagen van een ketenaanpak op te noemen.
  • De zeven aandachtsgebieden van het beheersingsinstrumentarium voor ketenmanagement op basis van het 7-S model te beschrijven.
  • De belangrijkste aspecten van de planning en control-cyclus voor ketenmanagement toe te lichten.
  • De belangrijkste methoden en technieken voor ketenmanagement te benoemen.
De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 2 uur. Alle cursussen zijn geaccrediteerd door de NBA. U ontvangt 2 PE-punten bij het behalen van uw certificaat.