Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-

Integriteitsmanagement

€ 199,- (exclusief BTW)


De relevantie van cultuur en gedrag is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De financiële crisis en recente affaires in het bedrijfsleven en in de semipublieke sector hebben tot een herwaardering van normbesef, gedeelde waarden, integriteit en omgevingsgevoeligheid geleid. Meer aandacht voor cultuur en gedrag moet helpen om integriteitsproblemen, zoals fraude of omkoping, te voorkomen, of in een vroegtijdig stadium te signaleren. Cultuur heeft immers invloed op het tempo en de flexibiliteit waarmee organisaties op ontwikkelingen kunnen inspelen. Deze e-learning biedt een praktische leidraad om meer grip op de cultuur en het gedrag in een organisatie te krijgen en bespreekbaar te maken voor alle aspecten van de bedrijfsvoering.

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om:
  • een goede omschrijving van integriteit te geven;
  • het belang van integriteit voor de bedrijfsvoering en de reputatie van een organisatie te benoemen;
  • het belang van hard controls en soft controls voor management control te geven;
  • een goede omschrijving en voorbeelden van hard controls en soft controls te geven;
  • de elementen van integriteitsbeheersing te noemen en toe te lichten;
  • de zeven do’s and dont’s van integriteitsmanagement te noemen.
De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 2 uur. Alle cursussen zijn geaccrediteerd door de NBA. U ontvangt 2 PE-punten bij het behalen van uw certificaat.
Drs. R.M. Kieft RA is zelfstandig gevestigd onder de naam Bureau voor Administratie en Controle Kieft (BACK) b.v., te Hoofddorp. Hij is als consultant werkzaam op het gebied van administratieve organisatie, internal audit en financieel management voor uiteenlopende organisaties en instellingen.