Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-

COSO Enterprise Risk Management Framework

€ 199,- (exclusief BTW)


In 2004 heeft het Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO) het zogenoemde Enterprise Risk Management - Integrated Framework gepubliceerd. Dit document is een vervolg op Internal Control - Integrated Framework uit 1992.
Deze beide rapporten aangeduid als COSO I en COSO II vullen elkaar aan. Waar COSO I zich vooral concentreert op de beheersing van de operationele activiteiten, de externe rapportage en het voldoen aan wet- en regelgeving van een organisatie, biedt COSO II een standaard voor de beoordeling en verbetering van het ook op strategisch niveau geïntegreerde risicomanagement van een organisatie.
De kredietcrisis van 2008 en 2009 maakte duidelijk dat het framework niet voldoende is om de resultaten en de bedrijfsvoering goed te monitoren. In 2017 is COSO daarom met een vernieuwde ERM-risicostandaard gekomen die beter voldoet aan de verwachtingen van de betrokkenen en die risico vooral positioneert in de context van de prestatie in plaats van als een geïsoleerde activiteit.

Na afloop van deze cursus:

  • Kent u de beginselen van een risicomanagementsysteem.
  • Kent u de rol van het bestuur ten aanzien van ERM.
  • Kent u de rol van toezichthouders ten aanzien van ERM.
  • Kunt u de ontwikkelingen binnen risicomanagement in het juiste perspectief plaatsen.
De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 2 uur. Alle cursussen zijn geaccrediteerd door de NBA. U ontvangt 2 PE-punten bij het behalen van uw certificaat.