Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-

Toepasbaarheid van planning en budgettering

€ 199,- (exclusief BTW)


Planning en budgettering behoort tot het instrumentarium van de 20e eeuw. Het is een van de oudste en bekendste onderwerpen van management accounting. Vanaf het begin is dit onderwerp echter omgeven met veel misverstanden. Gesteld wordt zelfs wel dat de tijd van budgetteren voorbij is.
Maar ook in de 21e eeuw kan het budget voor veel bedrijven naast financieel plan een nuttig instrument van planning & control zijn. Inzicht in de werking van het budget en de omstandigheden waaronder het goed functioneert is hierbij onontbeerlijk.
Dus: Wat kan wel en niet van planning en budgettering worden verwacht? In welke bedrijfssituaties en onder welke omstandigheden kan het budget zijn verschillende functies goed vervullen? Wat zijn de omstandigheden waaronder de verschillende budgetteringsmethoden tot het gewenste resultaat leiden? Hoe kunnen systemen van planning en budgettering het beste worden ingevoerd? Aan welke voorwaarden moet een bedrijf of organisatie verder voldoen om dit instrumentarium met vrucht te kunnen gebruiken?

Na het volgen van deze cursus bent u in staat tot:

  • Onderscheiden en omschrijven van de relevante begrippen.
  • Kennen van het onderscheid tussen budgetten en begrotingen.
  • Kennen van de functies die budgetten en begrotingen kunnen vervullen.
  • Kennen van de voorwaarden voor het goed functioneren van het budget als financieel plan.
  • Kennen van de voorwaarden voor het goed functioneren van het budget als instrument van planning & control.
  • Kennen van de verschillende budgetteringsmethoden en de voorwaarden voor succesvolle toepassing.
  • Kennen van de verschillende verantwoordelijkheden en rollen van participanten bij budgetbeheersing en in het budgetteringsproces.
  • Kennen van de organisatorische context.
  • Kennen van de fasen van het implementatieproces van systemen van planning en budgettering.
De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 2 uur. Alle cursussen zijn geaccrediteerd door de NBA. U ontvangt 2 PE-punten bij het behalen van uw certificaat.