Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Tekst
€ 199,-

Niet-financiële informatie: Basis voor continuïteit

€ 199,- (exclusief BTW)


In deze e-learning wordt financieel professionals na een introductie van het belang van niet-financiële informatie voor de bedrijfsvoering en voor de verslaggeving een stappenplan voor het tot stand komen van niet-financiële informatie en een stappenplan om tot integrated reporting te komen aangeboden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verschillende wettelijke verplichtingen op het gebied van niet-financiële informatie en wordt stil gestaan bij assurance op niet-financiële informatie.

Na deze e-learning bent u in staat om:
  • het toegenomen belang van niet-financiële informatie voor de bedrijfsvoering en voor de verslaggeving te beargumenteren;
  • een toelichting op de EU-richtlijn bekendmaking van niet-financiële informatie te geven;
  • de wettelijke verplichtingen voor het bestuursverslag op te noemen;
  • een stappenplan voor niet-financiële informatie en een stappenplan voor integrated reporting voor de eigen organisatie te ontwikkelen;
  • het belang van niet-financiële indicatoren voor het beoordelen van de continuïteit toe te lichten;
  • de discussie met het bestuur en met de accountant over assurance over niet-financiële informatie te voeren.
De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 2 uur. Alle cursussen zijn geaccrediteerd door de NBA. U ontvangt 2 PE-punten bij het behalen van uw certificaat.
Drs. R.M. Kieft RA is zelfstandig gevestigd onder de naam Bureau voor Administratie en Controle Kieft (BACK) b.v., te Hoofddorp. Hij is als consultant werkzaam op het gebied van administratieve organisatie, internal audit en financieel management voor uiteenlopende organisaties en instellingen.