Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-

MVO

€ 199,- (exclusief BTW)


Ondernemingen moeten sterker dan voorheen rekening houden met de wensen en mogelijke kritiek van uiteenlopende groepen belanghebbenden. In deze cursus wordt een stappenplan gepresenteerd en toegelicht door middel waarvan een organisatie maatschappelijk verantwoord ondernemen duurzaam en succesvol kan implementeren en uitvoeren. Daarbij wordt de rol van de controller als sparring partner van het management uitgewerkt. Daarnaast wordt toegelicht welke standaarden en tools voor elke stap van het stappenplan beschikbaar zijn, zodat een organisatie daadwerkelijk aan de slag kan met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Na afloop van deze cursus bent u in staat om:

  • De drie dimensies waarop waardecreatie op lange termijn is gericht te benoemen en toe te lichten.
  • Een stappenplan voor het implementeren en uitvoeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen op te zetten en uit te werken.
  • De belangrijkste uitdagingen voor de controller op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen te benoemen en toe te lichten.
  • De belangrijkste kernthema’s en een aantal issues op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen te benoemen.
  • De belangrijkste valkuilen voor het uiteindelijk niet-realiseren van de beoogde doelstellingen op het gebied van MVO te benoemen.
De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 2 uur. Alle cursussen zijn geaccrediteerd door de NBA. U ontvangt 2 PE-punten bij het behalen van uw certificaat.