Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-

Het belang van visueel management

€ 199,- (exclusief BTW)


Prestatiemanagement is het proces waarin het realiseren van doelstellingen, ook wel het leveren van prestaties, wordt beheerst met als uiteindelijk doel de strategie van een organisatie te realiseren. Het domein van prestatiemanagement is: ‘het gericht meten, rapporteren en verbeteren van de prestaties van een organisatie.’ Een prestatiemanagementsysteem, mits goed doordacht en ingevoerd, kan daarbij grote voordelen bieden. Zo helpt een adequaat prestatiemanagementsysteem organisaties om zich continu te verbeteren, weg van alleen maar financiële sturing en kan prestatiemanagement leiden tot het aanscherpen van de strategie. Prestatiemanagement is ook een middel om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en meer op resultaten en minder op activiteiten te sturen. Ten slotte brengt een prestatiemanagementsysteem balans tussen korte en lange termijndoelstellingen aan. Visueel management kan prestatiemanagement ondersteunen.
In deze e-learning wordt een stappenplan voor prestatiemanagement gepresenteerd en wordt aandacht aan visueel management en de belangrijkste succesfactoren bij het implementeren van visueel management besteed. Financieel medewerkers, managers en adviseurs zijn daardoor nog beter in staat om de door een organisatie te behalen resultaten te managen.

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om:

  • De opeenvolgende stappen in het management control proces te benoemen en toe te lichten.
  • De valkuilen van prestatiemanagement te benoemen en toe te lichten.
  • Een stappenplan voor effectief procesmanagement te ontwikkelen.
  • De belangrijkste principes van Lean management te benoemen en te motiveren.
  • De belangrijke hulpmiddelen bij visueel management op te noemen en van een voorbeeld te voorzien.
  • De belangrijkste succesfactoren bij het implementeren van visueel management te benoemen.
De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 2 uur. Alle cursussen zijn geaccrediteerd door de NBA. U ontvangt 2 PE-punten bij het behalen van uw certificaat.