Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-

Fiscale jaarrekening

€ 199,- (exclusief BTW)


Iedere onderneming is gehouden aan het jaarlijks opmaken van een jaarrekening. Daarnaast is een onderneming op grond van de Wet op de Vennootschapsbelasting verplicht om een jaarrekening op basis van fiscale grondslagen op te stellen. Hoewel de fiscale jaarrekening in de praktijk nog vaak vanuit de commerciële jaarstukken wordt opgesteld, gelden er afwijkende bepalingen voor.
In deze e-learning wordt dan ook aandacht besteed aan de samenhang tussen beide typen jaarrekeningen. De weg van ‘commercieel naar fiscaal’ wordt uitgewerkt met enkele voorbeelden. Daarbij wordt stilgestaan bij de specifieke problemen die zich hierbij kunnen voordoen, zoals de rol die latente belastingen in de jaarrekening kunnen vervullen. Op de jaarstukken voor de inkomstenbelasting voor de zelfstandig ondernemer wordt niet nadrukkelijk ingegaan.
Omdat het gebruik van de fiscale grondslagen bij het opstellen van de jaarrekening in de praktijk vragen oproept is deze e-learning ontwikkeld. De e-learning behandelt wet- en regelgeving op het gebied van externe verslaggeving, inclusief fiscale wet- en regelgeving en, gaat in op de bijzonderheden bij het toepassen van fiscale grondslagen in de jaarrekening door een kleine rechtspersoon. Het doel van deze e-learning is om accountants in de rol van controleur, adviseur of financieel medewerker van een kleine onderneming behulpzaam te zijn bij het controleren, adviseren of opstellen van de jaarrekening op basis van fiscale grondslagen.
Daarnaast wordt een aantal praktijksituaties behandeld op basis waarvan de cursist zelf de fiscale jaarrekening moet kunnen opstellen.

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om:

  • Uw weg te vinden in de fiscale wet- en regelgeving en jurisprudentie.
  • De inhoud van de fiscale grondslagen voor de jaarrekening te begrijpen.
  • Bijzonderheden bij het toepassen van fiscale grondslagen in de jaarrekening door een kleine rechtspersoon te benoemen.
  • Fiscale grondslagen toe te passen in de jaarrekening van een kleine rechtspersoon.
  • De jaarrekening op fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen op te stellen.
De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 2 uur. Alle cursussen zijn geaccrediteerd door de NBA. U ontvangt 2 PE-punten bij het behalen van uw certificaat.
Drs. R.M. Kieft RA is zelfstandig gevestigd onder de naam Bureau voor Administratie en Controle Kieft (BACK) b.v., te Hoofddorp. Hij is als consultant werkzaam op het gebied van administratieve organisatie, internal audit en financieel management voor uiteenlopende organisaties en instellingen.