Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Tekst e-learning
€ 199,-

Fast Close

€ 199,- (exclusief BTW)


Uit het Trendrapport Financial Close 2019 van BrightStone Group en 2BHonest blijkt, dat de versnelling van een public announcement, de datum van het officiële persbericht waarin voor het eerst de jaarresultaten bekend worden gemaakt aan de markt, door beursfondsen als signaal aan de markt wordt gebruikt dat zij ‘in control’ zijn.
De gemiddelde organisatie heeft vijftien dagen nodig om te rapporteren. Sneller rapporteren, ook wel fast close, is een laagdrempelige manier om efficiënter te werken. Met fast close wordt een goed georganiseerd afsluit- en rapportageproces gecreëerd, waarin binnen vijf dagen alle kennis rondom de financiële feiten wordt verzameld en gedistribueerd naar de belangrijkste stakeholders. Daar is geen extra software voor nodig, maar vooral de juiste werkwijze en focus. De e-learning Fast close is bedoeld voor alle financieel medewerkers, managers en adviseurs in zowel profit- als non-profit organisaties die het afsluit- en rapportageproces beter en sneller willen laten verlopen. In de e-learning wordt daarvoor aan de hand van tientallen tips en praktijkvoorbeelden uitgelegd hoe het proces kan worden verbeterd.

Na afloop van deze cursus bent u in staat om:

  • De belangrijkste redenen om fast close toe te passen op te noemen.
  • Een Stappenplan voor het afsluit- en rapportageproces op te stellen.
  • Ervoor te zorgen dat aan alle relevante stappen aandacht wordt besteed.
  • Belangrijkste randvoorwaarden en kwaliteitseisen om tot fast close te kunnen komen te benoemen.
  • Quick wins en structurele verbeteringen voor het afsluit- en rapportageproces te herkennen en te implementeren.
  • Aan te geven hoe een cultuur van continue verbetering kan worden gecreëerd om het afsluit- en rapportageproces doorlopend te verbeteren.
2 uur