Naar hoofdinhoud
2 PE-punten Tekst
€ 199,-

Duurzaam ondernemen

€ 199,- (exclusief BTW)


Deze e-learning geeft ideeën hoe u kunt bijdragen aan het concreet gestalte geven aan duurzaam ondernemen uitgaande van de vijf kernkwaliteiten van een onderneming. Daarnaast wordt aan de hand van een praktische toelichting op het stappenplan duurzaam ondernemen aangegeven hoe een onderneming duurzaam ondernemen in haar strategie, interne organisatie en bedrijfsvoering kan integreren en dit plan ten uitvoer kan brengen en monitoren.

Na het volgende van deze e-learning bent u in staat om:
  • een toelichting op het belang van duurzaam ondernemen voor een onderneming te geven;
  • aan te geven hoe duurzaam ondernemen in de vijf kernkwaliteiten van ondernemen in te passen;
  • een toelichting op het stappenplan duurzaam ondernemen te geven;
  • duurzaam ondernemen in de eigen onderneming te implementeren;
  • de stand van zaken ten aanzien van duurzaam ondernemen te monitoren en daarover te rapporteren.
De studiebelasting van deze e-learning is in totaal 2 uur. U ontvangt 2 PE-punten bij het behalen van uw certificaat.
Drs. R.M. Kieft RA is zelfstandig gevestigd onder de naam Bureau voor Administratie en Controle Kieft (BACK) b.v., te Hoofddorp. Hij is als consultant werkzaam op het gebied van administratieve organisatie, internal audit en financieel management voor uiteenlopende organisaties en instellingen.